Zapraszamy do nowo otwartej siedziby
przy ul. Smętnej 21
(przeniesionej z kaplicy cmentarza na Sępolnie)
Zapraszamy do nowo otwartej siedziby
przy ul. Smętnej 21
(przeniesionej z kaplicy cmentarza na Sępolnie)

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią naszego portalu i zainteresowanie świadczonymi przez Zakład Pogrzebowy RIP usługami. Jeżeli chcieliby Państwo, abyśmy to właśnie my podjęli się kompleksowej organizacji tak istotnego przedsięwzięcia w Państwa życiu jakim jest pogrzeb bliskiej Państwa sercu osoby, prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami przy wykorzystaniu podanych poniżej danych teleadresowych. Nasz personel poinformuje Państwa o niezbędnych dokumentach, jakie przygotować będzie trzeba przed przystąpieniem do współpracy, kosztach poszczególnych działań, czasie realizacji określonych usług oraz możliwości personalizacji zaprezentowanej oferty. Zaszczytem będzie dla nas wyprawienie ukochanego członka Państwa rodziny w ostatnią podróż w sposób tak godny i doniosły jak na to zasługuje. Prosimy także pamiętać, że po zakończeniu uroczystości nasza praca się nie kończy – nasi specjaliści mogą zostać także zakontraktowani do regularnej, całorocznej pielęgnacji miejsc pochówku Państwa bliskich, transportu zwłok, czy też budowy i dekoracji grobowców.Skontaktować się z nami można pisząc na adres:
E-MAIL: rip2@o2.pl

odwiedzając siedzibę naszego zakładu indywidualnie pod adresem:

ADRES FIRMY: Wrocław pl. Św. Macieja 6
Od dnia 20.01.2022 zapraszamy do nowego oddziału przy ulicy Smętnej 21 (Sępolno).

lub też kontaktując się z naszymi przedstawicielami pod poniższym numerem telefonu:
NUMER KONTAKTOWY: tel. 71-321-03-01, 71-372-29-44, 609-674-859 (całodobowo)

Zapewniamy, że współpraca z nami będzie ze wszech miar owocna!